free site templates

ĽudoFHIca

24.10.2018 od 19:30
Jedáleň Dolnozemská

Poďme osláviť 50. výročie vzniku
Fakulty hosdpodárskej informatiky