website templates

O NÁS

Na tejto stránke zistíš čo všetko robíme a kto sme ...

V SKRATKE


ŠP FHI je skupina študentov, ktorá
sa podieľa na aktivitách zameraných
na zlepšenie a spríjemnenie štúdia

PRESKOČIŤ

TROŠKU DLHŠIE

Študentský parlament Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave (ŠP FHI) je najvyšším reprezentatívnym orgánom študentov Fakulty hospodárskej informatiky. Sme tím dobrovoľníkov spomedzi študentov FHI. Tento úvod ťa pravdepodobne najviac zaujíma.

Sedem členov zastupuje študentov v Akademickom senáte (AS FHI), dvaja členovia sú Akademickom senáte Ekonomickej univerzity v Bratislave (AS EU). Akademické senáty, či už fakulty alebo univerzity sú jedny z najvyšších rozhodovacích orgánov, ktoré pôsobia na univerzite. Preto účasť študentov v AS je veľmi dôležitá. I my môžeme preto napomôcť k lepšiemu chodu na univerzite i na samotnej fakulte.

Predseda ŠP FHI je členom Kolégia dekana (najvyššieho rozhodovacieho orgánu fakulty) a spolu s podpredsedom ŠP FHI sú členmi Študentského parlamentu Ekonomickej univerzity v Bratislave (ŠP EU).

Členovia ŠP FHI zastupujú študentov a ich práva v ďalších orgánoch, ktoré na univerzite a fakulte pôsobia:
Disciplinárna komisia EU
Ubytovacia komisia EU
Stravovacia komisia EU
Rada kvality EU
Disciplinárna komisia FHI
Ubytovacia komisia FHI
Rada kvality FHI
Hodnotiaca komisia pre štipendiá FHI
Komisia ŠVOČ FHI

NÁŠ OFFICE - 8.POSCHODIE

ČO SA TAM DÁ ROBIŤ

OHRIAŤ OBED

Nechce sa ti čakať rad, máme pre teba riešenie, ohrej si svoj obed u nás v office

POKECAŤ

Máš problém s určitými vecami na fakulte / máš nápad na realizáciu?

Mobirise

POŽIČAŤ KNIHU

Nudu cez prestávku poznáme, čo takto ju využiť na čítanie knižky?

KALKULAČKU

Chýba ti kalkulačka na predmet, na ktorý ju potrebuješ, príď si ju požičať. 

ZDIEĽAJ STRÁNKU SPOLUŽIAKOM